Coronacrisis: financiële steun in 2021

0
422

Coronacrisis: financiële steun in 2021

ACHTERGROND Het einde van het
jaar nadert en de financiële gevolgen van COVID-19 blijven sterk zichtbaar.
Ter ondersteuning van ondernemers en werkgevers heeft de overheid een derde
steunpakket gepubliceerd. Hieronder valt onder meer de derde NOW-regeling,
met een looptijd van maar liefst 9 maanden. Vanaf maandag 16 november 2020 kan
een beroep worden gedaan op deze regeling ‘NOW 3.0’. In deze bijdrage licht
Köster Advocaten deze nieuwe NOW-regeling toe.

NOW 3.0

Hoewel de strekking van NOW 3.0 dezelfde is als die van haar
voorgangers, wijkt de regeling inhoudelijk op veel punten van haar
voorgangers af. Het grootste verschil is dat de regeling is opgeknipt in
drie tijdvakken (genoemd: tranche drie, vier en vijf), met ieder eigen
regels en vergoedingen.

De subsidie wordt gedurende de periode van negen maanden steeds verder
afgebouwd. Met deze versoberingen wil de overheid laten zien dat er nog
steeds steun wordt geboden, maar dat ondernemingen zich ook moeten
aanpassen aan de nieuwe economische realiteit.

De belangrijkste gegevens van NOW 3.0 in één overzicht, zijn:

Coronacrisis: financiële steun in 2021

Versobering: hogere omzetdaling nodig, lagere vergoedingspercentages

Voor NOW 3.0 gaat de minimaal vereiste omzetdaling omhoog. Onder de
derde tranche moet dit nog 20 procent zijn (net als bij de regelingen NOW
1.0 en 2.0). Bij de vierde en vijfde tranche moet echter sprake zijn van
een omzetdaling van minimaal 30 procent. Voor het bepalen van het
omzetverlies moet een aaneengesloten periode van drie maanden worden
gekozen. Deze periode moet aanvangen op de eerste dag van een maand die
binnen de tranche ligt waarin de werkgever een beroep doet op NOW. De omzet
van die periode wordt vervolgens afgezet tegen de omzet van 2019 gedeeld
door 4.

Let op: indien een beroep is gedaan op NOW 2.0, dient voor de
omzetdaling van NOW 3.0 aansluiting gezocht te worden bij de
omzetdalingsperiode van NOW 2.0. Ook de periodes van de derde, vierde en
vijfde tranche moeten aansluiten.

Ook wordt een lager percentage van de loonsom vergoed. Onder NOW 1.0 en
2.0 werd maximaal 90 procent van de loonsom vergoed. Het maximum
vergoedingspercentage van de loonsom wordt onder NOW 3.0 als
volgt verlaagd: van 80 procent onder tranche drie, naar 70 procent onder
tranche vier en uiteindelijk 60 procent onder de vijfde tranche. Het
maximaal te vergoeden loon per werknemer daalt eveneens: van 9.691
euro bruto onder tranche drie en vier, naar 4.845 euro bruto in tranche
vijf.

Verval korting bedrijfseconomisch ontslag en mogelijkheid daling loonsom

Naast de versoberingen zijn er ook een paar (grote) versoepelingen.
Onder NOW 1.0 en 2.0 werd nog een korting op de subsidie toegepast als een
werkgever via het UWV WERKbedrijf toestemming vroeg voor bedrijfseconomisch
ontslag. Die korting vervalt onder de regeling NOW 3.0.

Daarnaast krijgen werkgevers onder NOW 3.0 de mogelijkheid om de
loonsom tijdens de subsidieperiode te laten dalen, zonder dat
dit negatieve gevolgen heeft voor de subsidie. Dit heet het
vrijstellingspercentage. In de derde tranche is het vrijstellingspercentage
10%, in de vierde tranche 15 procent en in de vijfde tranche 20 procent.
De vergelijking van de loonsom(daling) vindt plaats door de loonsom
gedurende de tranche te vergelijken met (driemaal) de loonsom in juni
2020.

Inspanningsverplichtingen

Een andere wijziging is dat voor NOW 3.0 een nieuwe
inspanningsverplichting is opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan
de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Concreet houdt deze nieuwe
verplichting in dat de werkgever in het tijdvak waarin hij subsidie heeft
aangevraagd, telefonisch contact moet opnemen met het UWV Werkbedrijf via
de UWV-telefoon NOW. De verplichting geldt alleen bij werknemers waarvoor
een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is ingediend bij
UWV Werkbedrijf. Indien de werkgever geen telefonisch contact met UWV
opneemt, wordt een korting van 5 procent op het subsidiebedrag toegepast.

Als werkgever en werknemer op een andere manier uit elkaar gaan – zoals
met een beëindigingsovereenkomst of bij een einde van rechtswege van een
contract voor bepaalde tijd – geldt voor de werkgever ook een
inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Over
de exacte inhoud van deze verplichting is overigens nog weinig bekend.

Daarnaast bestaat – nog steeds, net als onder de NOW 2.0 – een algemene
inspanningsverplichting voor ontwikkeladvies en scholing voor werkgevers
die gebruik maken van NOW. Hiervoor heeft de overheid het pakket ‘NL Leert
Door’ geïntroduceerd. Dit pakket valt uiteen in twee delen: online scholing
en ontwikkeladvies. Momenteel is ‘NL Leert Door’ gesloten, maar naar
verwachting kan er vanaf december 2020 een beroep worden gedaan op dit
pakket.

Geschreven door Ajay Heidsma. Ajay is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht van Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig
behandelt Köster Advocaten hier actuele juridische kwesties. Zie kadv.nl en advocatenindemode.nl.

Beeld:Unsplash

Bron: Fashion United