De blijvende impact van corona op het retaillandschap: dit zijn de verwachtingen

0
404

De blijvende impact van corona op het retaillandschap: dit zijn de verwachtingen

Inzakkende verkoopcijfers, sluitende winkels, een sterke groei in
e-commerce: de kortetermijngevolgen van Covid-19 in het retaillandschap
tekenden zich de afgelopen maanden duidelijk af. Maar hoe zal de
coronacrisis de Nederlandse non-foodretail structureel veranderen? Vandaag
presenteert Retailagenda, in samenwerking met Inretail, de Nederlandse Raad
Winkelcentra (NRW) en Q&A Consultancy, de resultaten van een uitgebreide
impactanalyse. Aan het onderzoek namen 29 CEO’s van grootwinkelbedrijven en
bijna 650 mkb-retailers deel, evenals 109 vastgoedpartijen en 64
gemeenten.

In een webinar georganiseerd door Retailagenda bespreken Frank Quix en
Birgit Gerritse van Retailagenda de uitkomsten van de analyse met Krein
Bons, CEO bij Van Haren, en Michiel Witteveen, CEO bij Mirage Retail Group.
FashionUnited licht de vijf belangrijkste voorspellingen uit.

Veel winkelsluitingen verwacht: de leegstand stijgt naar 19 procent

Een van de meest opvallende conclusies uit de impactanalyse: naar
verwachting zal binnen twee jaar 25 tot 30 procent van de non-foodwinkels
verdwijnen. Vooral winkels in de mode- en schoenenbranche zullen hard
geraakt worden, zo meldt het rapport. Binnen grootwinkelbedrijven bestaat
de verwachting dat 20 tot 40 procent van de winkels de komende twee jaar
zal verdwijnen. Negentien procent van de mkb-ondernemers verwacht zelf een
of meerdere winkels te moeten sluiten. Mkb’ers voorspellen bovendien dat 28
procent van de winkels al in het aankomende jaar de deuren sluit. Als
gevolg daarvan stijgt de leegstand van zeven naar negentien procent, zo
concludeert het rapport. Witteveen: “Je gaat dan van een winkelstraat naar
‘een straat met wat winkels’. Dat vind ik heel zorgelijk.”

Vooral grote steden en centrumgebieden worden getroffen

Vooral uit grote steden en hun stadscentra zullen winkels verdwijnen, zo
is in het rapport te lezen. Hier liepen de aantallen winkelbezoekers de
afgelopen maanden het hardst terug – en deze zijn nog lang niet op het oude
niveau, terwijl de huurkosten hoog blijven. Zowel retailers als
vastgoedpartijen verwachten dat de centrumgebieden het hardst zullen worden
geraakt: bijna 94 procent van de vastgoedpartijen is daarvan overtuigd. Dat
baart zowel Bons als Witteveen zorgen. De noodzaak is groot, benadrukken
beiden, om met centrummanagers en vastgoedeigenaren om de tafel te gaan
zitten en gezamenlijk te voorkomen dat de binnensteden leeglopen.

Middelgrote steden nemen in belang toe, evenals kleinschalige
winkelcentra, zo staat in het rapport. Op het gebied van lokaal winkelen
liggen kansen, denkt ook Witteveen: “Wij gaan ons meer inzetten in de
buurt. Ik denk dat het buurtwinkelen zal blijven.”

Huurkosten zakken, meer omzethuurcontracten

De huurprijzen voor winkelpanden, zeker in grote steden, zijn sinds de
coronacrisis niet meer in verhouding tot de verkoopcijfers van
non-foodretailers, zo wordt in het rapport gesteld. Retailers van
grootwinkelbedrijven verwachten dat een huurdaling van dertig tot veertig
procent in grote steden nodig is om winst te kunnen blijven maken. Het
overgrote deel van de vastgoedpartijen verwacht dat de huren over het
algemeen zullen dalen, met gemiddeld vijftien procent. Volgens het rapport
geeft een groot deel van de retailers aan open te staan voor omzethuur,
waarbij de hoogte van de huur afhankelijk is van de omzet of winst van de
retailer. Zo ook Witteveen. “We zijn actief met vastgoedeigenaren in
gesprek, met de cijfers erbij: ‘Kijk, dit is een heel mooi winkelcentrum,
maar er komen dertig procent minder bezoekers. Wat gaan we daarmee
doen?’”

E-commerce groeit, vooral ouderen kopen meer online

De voorkeur voor online shoppen is tijdens de coronacrisis sterk
gestegen. Voor de coronacrisis zei 16 procent van de consumenten liever
vanaf de bank te bestellen. Dat aandeel steeg in de afgelopen maanden naar
35 procent. In elke branche waren op dit vlak stijgingen te zien, zo wordt
in het rapport vermeld. “Wij hebben absoluut een hele grote groei gezien,
ook in online oriënteren,” aldus Bons tijdens de webinar. Ook opvallend is
dat oudere klanten meer online kopen. In de leeftijdsgroep 55+ steeg de
voorkeur voor online winkelen van 10 naar 28 procent. Ook Bons merkt
verschil. “We zien dat vooral ouderen heel veel online kopen. Eerst vonden
ze het een beetje eng, maar nu zie je dat het heel makkelijk gaat.” Zowel
Witteveen als Bons denken dat die ontwikkeling blijvend zal zijn.

Winkelverkeer en verkoopcijfers blijven voorlopig laag

Met een verslechterd consumentenvertrouwen en negatieve economische
vooruitzichten blijven zowel aantallen winkelbezoekers als omzetten in de
schoenen- en kledingbranche voorlopig laag, zo blijkt uit het rapport. De
helft van de consumenten verwacht de komende tijd minder te consumeren, met
name binnen de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar. “We merken dat sterk bij
onze 29 filialen in Amsterdam,” vertelt Witteveen. “Daar zijn, zeker onder
jonge mensen, veel werklozen – voornamelijk zzp’ers van wie de contracten
niet zijn verlengd.” Vooral op mode, evenals sport- en woonartikelen, zal
voorlopig bezuinigd worden, zo wordt in het rapport voorspeld. Bons: “Ik
denk niet dat het alleen de economische crisis is. Het ontspullen, het
weggooien van wat je niet meer gebruikt, is de afgelopen maanden heel groot
geweest. Mensen gaan weg van echte mode en keren terug naar de basis. Of
dat te maken heeft met de economie of het besef dat we de aarde aan het
opeten zijn, weet ik niet zeker – maar ik denk het laatste.”

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Bron: Fashion United