Hoe Turkse kledingfabrikanten zich aanpassen aan een steeds duurzaam wordende toeleveringsketen

0
439

Hoe Turkse kledingfabrikanten zich aanpassen aan een steeds duurzaam wordende toeleveringsketen

De Turkse kledingindustrie staat wereldwijd bekend om haar productievermogen en concurrentiekracht. Het land is de op vijf na grootste kledingexporteur ter wereld en de op twee na grootste leverancier aan de EU, met een export van bijna 18 miljard dollar in 2019. De meer dan 10.000 kledingfabrikanten leveren aan de grootste internationale merken en afnemers.

De Egeïsche regio is een van de belangrijkste productiecentra voor textiel en kleding en speelt een leidende rol binnen de Turkse kledingindustrie. De Aegean Apparel Exporters' Association is een niet-gouvernementele organisatie die nauw samenwerkt met het Turkse ministerie van Handel. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 1000 aangesloten bedrijven die in of rond de Egeïsche regio gevestigd zijn en een breed scala aan hoogwaardige kleding produceren en exporteren, met name dameskleding. De leden exporteren in totaal 1,3 miljard dollar per jaar naar 154 landen, waarvan 85% naar Europa. De Aegean Apparel Exporters' Association bevordert de productie- en exportcapaciteit van haar leden, vergroot en diversifieert het exportproductenaanbod en identificeert nieuwe markten. Seray Seyfeli, vicevoorzitter van de Aegean Apparel Exporters' Association, vertelt FashionUnited waarom haar leden in een ideale positie verkeren om aan de vraag van internationale merken te voldoen, met name in deze Covid-19-periode die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van duurzaamheid, toeleveringsketens en digitalisering.

Wat zijn de voordelen voor Europese modebedrijven als ze hun kleding in de Egeïsche regio inkopen en produceren?

De overvloed aan getalenteerde ontwerpers, hooggekwalificeerde arbeidskrachten en goede transportverbindingen, evenals de solide infrastructuur in de regio en de geografische nabijheid van de Europese markt geven de Egeïsche kledingfabrikanten in vergelijking met andere productielanden concurrentievoordeel op het gebied van design en productie. Modebedrijven profiteren tevens van de hoge mate van flexibiliteit van onze bedrijven. Dit houdt in dat ze in staat zijn om grote en kleine hoeveelheden te produceren verspreid over een groot aantal productcategorieën. Onze regio is een betrouwbare productiepartner voor veel toonaangevende merken en winkelketens wereldwijd die steeds vaker in Turkije en dan met name bij Egeïsche kledingfabrikanten inkopen.

Hoe Turkse kledingfabrikanten zich aanpassen aan een steeds duurzaam wordende toeleveringsketen

De regio is gespecialiseerd in biologische textiel en kleding. Is hier steeds meer vraag naar?

Inderdaad, onze regio is gespecialiseerd in de productie van biologisch textiel en kleding. Veel van onze leden hebben een GOT (Global Organic Textile Standard)-certificering en maken deel uit van The Better Cotton Programme. In dit opzicht biedt onze regio enorme voordelen omdat hier biologisch katoen wordt geteeld. We hebben directe toegangs- en korte aanvoerroutes en veel bedrijven zijn gespecialiseerd in zowel de biologische katoenteelt als de productie van kleding van biologisch katoen. Dit past ook bij ons algemene streven naar duurzaamheid en het verminderen van de milieu-impact van de textielproductie. De Egeïsche textielproducenten leggen zich steeds meer toe op het recyclen van katoen, maar ook van andere materialen zoals polyester. Bovendien wordt er hard gewerkt aan een duurzame oplossing voor productieprocessen, zoals het terugdringen van het water- en energieverbruik tijdens de productie, minder gebruik van kleurstoffen en chemicaliën en de vermindering van industrieel afval. Dit zijn allemaal cruciale ontwikkelingen die door onze leden worden omarmd en in de toekomst steeds belangrijker zullen worden.

U noemt duurzaamheid. Wat wordt er op dit gebied gedaan?

Duurzaamheid is zeker het belangrijkste thema op de agenda van onze organisatie en de meeste van onze activiteiten en projecten worden uitgevoerd met het oog hierop. We hebben het jaar 2020 uitgeroepen tot het “Jaar van de duurzaamheid” voor onze organisatie. Hiervoor hebben we een duurzaamheidscommissie en -cluster van ongeveer 30 bedrijven in het leven geroepen om onze activiteiten op dit gebied uit te voeren en een duurzame visie te verwezenlijken. Met financiële steun van het Turkse ministerie van Handel gaan we gedurende twee jaar technische consultancydiensten leveren aan een groep geselecteerde kledingexporteurs, zodat zij hun duurzaamheidsprestaties kunnen verbeteren. We bereiden ook een door de EU gefinancierd project voor dat tot doel heeft de ondernemerscultuur in onze regio te versterken. We willen tevens de transformatie van op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsideeën in de modesector tot succesvolle start-ups bevorderen. Bovendien blijven we samen met relevante bedrijven en instellingen nieuwe projecten ontwikkelen. Daarnaast organiseren we een aantal activiteiten op het gebied van informatieverspreiding, zoals trainingsprogramma's en webinars om duurzaamheid bij onze aangesloten bedrijven onder de aandacht te brengen, ze te informeren over de laatste ontwikkelingen en hun competentieniveau te verhogen.
Tot slot zijn we lid geworden van het VN Global Compact Network om ons werk op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen, onze activiteiten uit te breiden door deel te nemen aan nationale en internationale netwerken en ons streven naar duurzaamheid effectiever te communiceren.

Al voor de uitbraak van Covid-19 was er een duidelijke trend naar nearshoring in de kledingproductie. Hebt u het gevoel dat de toeleveringsketens na de pandemie zullen veranderen? En welke positie heeft de Egeïsche regio ingenomen om op deze ontwikkeling te reageren?

Vóór de crisis was de mode-industrie al begonnen met het veranderen van haar inkoopmodellen, die tot dan werden gekenmerkt door lange doorlooptijden, enorme ordergroottes en relatief weinig flexibiliteit. Het was heel duidelijk dat er een belangrijke verschuiving nodig was om de inkoop meer vraaggedreven en duurzamer te maken, zowel op sociaal als milieugebied.

De Covid-19-pandemie biedt een kans om onze bedrijfsmodellen, levens en gewoonten opnieuw vorm te geven. Een vraaggedreven, flexibele toeleveringsketen zal in de toekomst belangrijker zijn dan ooit. Onze analyse heeft aangetoond dat de winkelgewoonten van consumenten veranderen – we zien dit bijvoorbeeld in het bijzonder bij de opkomst van e-commerce. Ook de logistiek verandert als gevolg van al deze ontwikkelingen, waardoor een volledige heroriëntatie van de inkoopmix naar een beter model onvermijdelijk is. Bedrijven zullen veel meer rekening gaan houden met factoren als risicomanagement, kosten, cashflow en flexibiliteit. Geïntegreerde waardeketens met de nadruk op geografische nabijheid en flexibiliteit zullen belangrijker worden. Daarom zullen de inkoopvolumes voor Europese modebedrijven waarschijnlijk verschuiven van traditionele offshore-productiecentra naar meer nearshore-landen, voornamelijk in het Middellandse Zeegebied, waarbij Turkije zoals hierboven vermeld duidelijke voordelen biedt. Nauwere samenwerkingsverbanden en strategische partnerschappen zullen van essentieel belang zijn, evenals een sterkere nadruk op innovatieve producten en digitale platforms.

Is digitalisering in deze context ook een belangrijk aandachtspunt voor uw organisatie?

Absoluut. Digitalisering is essentieel, omdat het onze bedrijven na Covid-19 onvermijdelijk vorm zal geven. Wij erkennen het belang van digitalisering en streven ernaar om de digitale transformatie van onze leden te ondersteunen. Vóór de pandemie hadden we normaal gesproken deelgenomen aan minimaal drie internationale vakbeurzen en twee handelsmissies per jaar. Door de uitbraak van het coronavirus was het uiteraard onmogelijk om fysieke evenementen deel te nemen, dus hebben we ons gericht op het organiseren van virtuele beurzen, digitale handelsmissies en deskundigenpanels. We hebben bijvoorbeeld 30 van onze leden ondersteund bij hun deelname aan de digitale editie van de Global Apparel Sourcing Expo die plaatsvond van 15 juli tot 14 augustus. Daarnaast zijn we van plan om met 25 leden van 23 tot 30 oktober 2020 een digitale handelsmissie naar Nederland en haar buurlanden te organiseren. We blijven het bestuurlijke en operationele proces van onze leden richting digitalisering verbeteren en ondersteunen ze actief bij de aanpassing aan deze nieuwe wereldorde.

Hoe Turkse kledingfabrikanten zich aanpassen aan een steeds duurzaam wordende toeleveringsketen

Kunt u meer details geven over de digitale handelsmissie? Hoe ziet dit format eruit?

Ja, als Aegean Apparel Exporters' Association organiseren we van 23 tot 30 oktober een digitaal matchmaking-evenement. Het doel is om een virtueel platform te creëren waarop kledingbedrijven uit de Egeïsche regio en merken uit voornamelijk Nederland en omliggende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk elkaar kunnen ontmoeten. Dit evenement zal worden bijgewoond door 25 exclusieve kledingfabrikanten uit de Egeïsche regio en naar verwachting door ongeveer 30 geselecteerde belangrijke afnemers.

Hoe heeft Covid-19 in het algemeen de industrie in uw regio beïnvloed?

We kunnen wel stellen dat 2020 op meerdere vlakken een ongekend en uitzonderlijk jaar is geweest. In de eerste twee maanden waren de exportresultaten van Turkije en onze regio prima, met een groei van 6,7% van de Turkse en 11% van de Egeïsche kledingexport. Op basis van deze cijfers gingen we uit van een positieve resultaat voor de rest van het jaar. Helaas brak medio maart Covid-19 uit, dat zich ook in Turkije verspreidde. Net als zoveel andere landen kregen we te maken met een heel ander scenario. We zagen de effecten van Covid-19 terug in onze exportcijfers van maart-april-mei 2020. Maar met de versoepeling van de lockdowns wereldwijd en vooral in Europa, begon de export vanaf juni weer aan te trekken. De totale kledingexport van Turkije steeg met ongeveer 10% en die van onze regio met 29%. Deze opleving zette zich ook door in juli, met een verdere landelijke stijging van 8,5% en 17% voor onze regio, waarmee we zelfs een record hebben verbroken. Een van de belangrijkste factoren voor dit succes was het feit dat veel van onze fabrikanten overstapten op medisch textiel om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Dit heeft de groei van de sector aangewakkerd en bevestigt nogmaals de ongeëvenaarde flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de competentie van onze aangesloten bedrijven.

Wat zijn uw vooruitzichten voor de toekomst op korte tot middellange termijn?

In het algemeen denk ik dat sterkere partnerschappen tussen leveranciers en afnemers belangrijker zullen zijn dan ooit. Afnemers zullen strategische partnerschappen willen aangaan met flexibele, geavanceerde leveranciers om innovatieve nieuwe producten te creëren. Innovatie zal in elk aspect van de modewaardeketen overheersen, van design tot merchandising en van planning tot inkoop en het beheer van de toeleveringsketen. Bedrijven moeten daarom overstappen op een flexibeler en intelligenter inkoopmodel. Als Aegean Apparel Exporters' Association denken we dat onze leden zich in een ideale positie bevinden om aan al deze eisen te voldoen en we kijken ernaar uit om nog sterkere relaties met onze klanten op te bouwen.

AHA in Europe

AHA in Europe matchmaking event vindt dit jaar online plaats. De plek bij uitstek om uitgebreid kennis te maken met de mogelijkheden die Turkse kledingmerken en fabrikanten aan modebedrijven kunnen bieden. Inkopers, productmanagers, merkeigenaren, groothandelaars en retailers zijn van harte welkom om de potentie van Turkije te ontdekken.


Het matchmaking event vindt plaats van 23 t/m 30 oktober 2020.

REGISTREER HIER

Voor meer informatie en ondersteuning bij het aanmelden/matchmaking: AHAevent@fashionunited.com

* Deelname is kosteloos.

Bron: Fashion United