KIABI schenkt meer dan 50.000 kledingstukken aan verschillende lokale verenigingen

0
376

KIABI schenkt meer dan 50.000 kledingstukken aan verschillende lokale verenigingen

Door een massale schenking van kleding, verdeeld via het netwerk van lokale verenigingen, heeft KIABI-België ervoor gekozen om prioriteit te geven aan de meest kwetsbaren en getroffenen in deze moeilijke tijden: jonge moeders, slachtoffers van vrouwenmishandeling, behoeftige daklozen, gezinnen in precaire toestand en personen met een handicap of assistentie.

“Kiabi heeft altijd dichtbij gezinnen en jonge moeders gestaan. In deze tijden van lockdown voelden wij ons verplicht van dit nog meer te doen. Door schenkingen en vooral door steun op lokaal niveau, daar waar dat nodig is." – Elisabeth Cunin, CEO KIABI.

"Meer dan 40 jaar lang is het onze missie om gezinnen over de hele wereld te ondersteunen in de verschillende fases van een mensenleven. In deze context van een nooit geziene gezondheidscrisis was het voor KIABI vanzelfsprekend om ons steentje bij te dragen en ons aan te sluiten bij de collectieve inzet van onze landgenoten. KIABI heeft ervoor gekozen prioriteit te geven aan de ondersteuning van degenen die het meest kwetsbaar zijn in de huidige situatie, meer bepaald jonge moeders zonder middelen en vrouwen als slachtoffers van huiselijk geweld. En dit uitgebreid naar alle gezinnen met nood aan dringende hulp, zowel in België als in heel Europa. Een warm hart gaat speciaal uit naar de teams van verschillende lokale verenigingen die uitzonderlijk werk verrichten op het terrein en KIABI wil ook graag alle medewerkers die deze cruciale acties ondersteunen hartelijk bedanken… Onze collectieve missie is meer dan ooit om daar waar mogelijk zij het een geluksmoment, een glimlach of een adempauze te brengen! " – Stéphanie Hyvrard, directeur van KIABI-DOCKS, België.

Meer dan 50.000 kledingstukken voor kwetsbaren en onbemiddelden

In samenwerking met de verenigingen Spullenhulp, Solidarité Grands Froids, BXL Refugees en het Belgische Rode Kruis is KIABI overgegaan tot een schenking van meer dan 50.000 stuks kleding voor volwassen, zuigelingen en kinderen… Om snel te beantwoorden aan de dringendste behoeften van daklozen, onbemiddelde gezinnen, personen met handicap of assistentie en kwetsbare anderen, getroffen door de COVID-crisis in België. De verdeling van deze kledingdonaties vond plaats in nauwe samenwerking met de veldteams van elke vereniging, om zo efficiënt mogelijk op lokale behoeften in te spelen.

Over KIABI

KIABI, opgericht in 1978 in Noord-Frankrijk, zorgt voor een revolutie in confectiekleding door een mode-concept te lanceren tegen lage prijzen voor alle gezinnen, een aanbod dat voorheen ongezien was. Gesteund door een netwerk van meer dan 505 winkels in 18 landen over de hele wereld, behaalt KIABI een omzet van 2 miljard euro (2019) en een groei van 2,4%. Symbool van een eenvoudige gemoedstoestand, universeel en gelukkig om te leven, KIABI fashion biedt collecties ontworpen in Frankrijk door een team van 56 geïntegreerde stylisten. N ° 1 in Franse confectiekleding, KIABI heeft meer dan 10.000 Kiabers van 60 nationaliteiten.

Zich bewust van de ecologische voetafdruk van haar activiteit, bevestigt Kiabi haar sociale verantwoordelijkheiden Milieu door middel van het KIABI HUMAN-programma: ontwikkeling van ecologisch ontworpen productassortimenten, transparantie in de toeleveringsketen, training van zijn teams en belanghebbenden in de menselijke en milieueffecten van haar activiteit. De groep bevordert de bloei van het werk van haar werknemers en de ontwikkeling van deugdzame lokale acties. #KIABIHUMAN

Over de KIABI Foundation

De KIABI Foundation, opgericht in 2011, stelt elke Kiabi-medewerker, waar ook ter wereld, in staat om zijn eigen project te creëren of deel te nemen aan een actie in samenwerking met een vereniging. Elk jaar mobiliseren meer dan 6.000 'Kiabers' zich om anderen te helpen door hun tijd te besteden aan een positieve impact op de menselijke omgeving bij hen in de buurt. Iedereen kan meedoen en meewerken aan een project dat hem/haar na aan het hart ligt. De KIABI Foundation werkt overal ter wereld waar het merk is gevestigd voor gezinnen in economische en sociale kwetsbare sitauaties met focus op gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en welzijn.

Voor meer informatie

RCA Group I Hilde Meus I +32 473 69 51 07 I hilde@rca.be I www.rcapress.be

KIABI schenkt meer dan 50.000 kledingstukken aan verschillende lokale verenigingen

Bron: Fashion United