Overheid werkt komende jaren met STITCH aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie

0
317

Overheid werkt komende jaren met STITCH aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie

Het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt de komende jaren
samen met zes internationale arbeidsrechtenorganisaties – samengevoegd
onder de noemer STITCH – om de positie van werknemers in de internationale
kledingindustrie te verbeteren. Dat is te lezen in een persbericht van Fair
Wear Foundation, dat leiding geeft aan STITCH. Onder het
samenwerkingsverband vallen verder de Nederlandse vakbonden CNV
Internationaal en Mondiaal FNV, het British Ethical Trading Initiative
(ETI), het Center for Development and Integration in Vietnam (CDI) en de
Indiase arbeidsorganisatie Cividep.

Het doel van STITCH is om de kledingindustrie te fundamenteel te
veranderen. Het belang van eerlijke lonen voor kledingarbeiders staat
daarbij voorop. “De huidige crisis maakt duidelijk hoe kwetsbaar
kledingarbeiders zijn,” aldus Alexander Kohnstamm, directeur van Fair Wear
Foundation, in het persbericht. “De meesten van hen verdienen niet
voldoende om hun families te onderhouden en hebben geen sociaal vangnet. We
zijn verheugd dat de Nederlandse overheid ons werk op waarde schat en het
gevoel van urgentie deelt om een doorbraak teweeg te brengen.”

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt al sinds 2016 samen met Fair
Wear Foundation, CNV Internationaal en Mondiaal FNV om de
arbeidsomstandigheden en rechten van arbeiders in de toeleveringsketens van
de kledingindustrie in Zuid- en Zuidoost-Azië en Oost-Afrika te verbeteren.
Dat partnerschap wordt nu vernieuwd en uitgebreid met drie organisaties.
Het samenwerkingsverband wordt daardoor substantieel anders, benadrukt
Kohnstamm aan de telefoon. “Gedurende het eerste partnerschap hebben we
vooral laten zien dat en hoe het anders kan in de kledingindustrie. We
hebben voorbeeldprojecten ontwikkeld, evenals kennis en tools waarmee
bedrijven aan de slag kunnen om op een zakelijke en verantwoordelijke
manier om te gaan met de mensen in hun toeleveringsketen. In het nieuwe
samenwerkingsverband willen we deze toepassen in de gehele industrie.”

Daarvoor zijn de nieuwe partners – ETI, CDI en Cividep – essentieel,
aldus Kohnstamm. “ETI heeft leden als H&M Group, Primark, C&A, Asos en Gap.
Dat maakt de organisatie belangrijk voor het bereiken van de kritische
massa. Arbeidsorganisaties CDI en Cividep zijn geworteld in landen waar
veel kleding wordt geproduceerd. Gezamenlijk kunnen we internationaal veel
meer bereiken.” De organisaties zullen samenwerken met andere centrale
actoren in de productieketen van kleding, zoals Europese kledingmerken en
vakbonden in landen waar veel kleding wordt geproduceerd, om te
onderhandelen over hogere lonen en veiliger werkplaatsen.

Het nieuwe samenwerkingsverband loopt tot 2025, maar Kohnstamm hoopt de
doelen van het project in minder tijd te bereiken. “In zekere zin worden we
nu al geholpen door de coronacrisis. Deze heeft de afgelopen maanden meer
dan eens aangetoond: de sleutel tot succes zit in goede relaties binnen de
toeleveringsketen.”

Beeld: Pexels

Bron: Fashion United