Rechtspraak: Adidas vs. H&M: waarom H&M nu tóch de Work Out-collectie mag verkopen

0
430

Rechtspraak: Adidas vs. H&M: waarom H&M nu tóch de Work Out-collectie mag verkopen

Op 14 november 2017 verscheen ‘Twintigjarige strijd over strepen Adidas en H&M beëindigd’, een artikel over de al sinds 1997 durende strijd tussen Adidas en H&M. Inzet: de Work Out-collectie van H&M met twee strepen langs de mouwen en pijpen.

In 2017 leek de zaak beslecht te zijn en besloot de rechtbank Den Haag dat de verschillen tussen het Adidas drie-strepen-beeldmerk en de H&M collectie zo miniem waren, dat H&M de gestreepte sportkleding niet op de markt mocht brengen. Het Hof Den Haag heeft nu (bij arrest van 28 januari jl.) het door de rechtbank Den Haag uitgesproken verbod vernietigd. Het Hof Den Haag is van mening dat de Work Out-collectie van H&M géén inbreuk maakt op het drie-strepen-merk van Adidas.

Rechtspraak: Adidas vs. H&M: waarom H&M nu tóch de Work Out-collectie mag verkopen
De Work Out-collectie van H&M

De beoordeling van het Hof Den Haag: geen inbreuk

Volgens het Hof Den Haag wordt het totaalbeeld van het Adidas drie-strepen-merk in het bijzonder bepaald door de specifieke combinatie van (i) drie verticale parallel lopende strepen (ii) met tussenruimtes die gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Het Hof spreekt van een meervoudige herhaling van bestanddelen, oftewel: van een patroon. Volgens het Hof zijn de strepen op de H&M kleding een combinatie van twee losstaande strepen, die ook gezien kunnen worden als één dikke streep met een lijntje ertussen en die geen patroon vormen, omdat de meervoudige herhaling ontbreekt. Volgens het Hof is er slechts sprake van een enkelvoudige herhaling van de streep. Daarbij oordeelt het Hof, dat de tussenruimte tussen de twee strepen op de H&M kleding relevant kleiner is dan de breedte van de strepen, en dus niet ‘visueel gezien min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen’, zoals dat bij het Adidas drie-strepen-merk wel het geval is.

Op basis van dit verschil is volgens het Hof de ‘overeenstemming’ gering en is er van verwarringsgevaar onder het publiek geen sprake. Kortom: geen inbreuk. H&M mag haar Work Out-collectie nu tóch weer verkopen.

En nu? Mogen de ‘Adidas-strepen’ dan toch gebruikt worden?

Dit arrest van het Hof Den Haag lijkt dus weer enige ruimte te bieden voor het gebruik van ‘verticale decoratieve strepen’ op de (zijkant) van broekspijpen en mouwen, zèlfs voor sportkleding. Zonder gevaar is dat natuurlijk niet. De kans bestaat (en is groot) dat Adidas van dit arrest in cassatie zal gaan (de zaak zal voorleggen aan de Hoge Raad). Het is dus maar zeer de vraag of met dit arrest van het Hof Den Haag de discussie die tussen Adidas en H&M liep sinds 1997, nu echt voor eens en voor altijd beslecht zal zijn. Wordt (waarschijnlijk) vervolgd.

Voor de modeontwerper geldt vooral: voorkomen is in deze gevallen beter – en veel goedkoper! – dan genezen. Vooraf advies inwinnen is het devies. Door de (eerste) ontwerpen te laten beoordelen en zo nodig tips voor aanpassingen te krijgen, wordt voorkomen dat een collectie al in productie is (of op de markt), terwijl het ontwerp van die collectie het kledingmerk bloot stelt aan het risico aangesproken te worden op (merk)inbreuk.

Geschreven door Lucia van Leeuwen van Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto: Adidas Reimagine Sport (SS20) eigendom Adidas

Bron: Fashion United