Top 10 uitdagingen voor de mode in 2020

0
488

“Angst” en “bezorgheid”. Met die twee woorden
zouden we de gevoelens waarmee de modewereld en haar topbestuurders 2020
tegemoet gaan goed kunnen omschrijven. Deze situatie wordt gecompenseerd
door het vleugje optimisme waarmee sommige sectoren, vooral in de Verenigde
Staten, 2019 ingingen.

Tenminste, dit is wat het nieuwste jaarverslag over de branche, “The
State of Fashion 2020” van adviesbureau McKinsey en BoF, beweert. Het
rapport is gebaseerd op een enquête van ruim 290 hogere leidinggevenden in
de mode en opinieleiders. Het voorspelt dat 2020 overheerst wordt door
instabiliteit en een vertraging van de groei waar de grootste bedrijven in
de branche, en hun leidinggevenden, zich al op voorbereiden. Door velen
wordt de situatie als prematuur beschouwd, maar volgens het adviesbureau
zal de vertraging in de modebranche leiden tot een daling van 3 tot 4
procent van het inkomen. Deze dalingen worden versterkt door
macro-economische onzekerheid, handelsoorlogen, teruglopende omzet in
opkomende markten in Azië en de Pacific, en het economische pessimisme dat
in Europa begint te overheersen.

Grote bedrijven in de branche krijgen meer macht

Ondanks de zorgelijke situatie waarin de modebranche zich bevindt,
betekent het niet alleen slecht nieuws. Of liever gezegd, het zal niet voor
iedereen slecht nieuws betekenen. Sinds de opkomst van de groeimarkten
zullen Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika naar
verwachting stabiel blijven in 2020. Tegelijkertijd zien we dat grote
bedrijven en multinationals een groter aandeel krijgen, want zij zullen de
enigen zijn die kunnen voldoen aan de huidige vraag naar innovatie en
duurzaamheid.

”Het zal steeds lastiger worden voor middelgrote bedrijven om te
concurreren met de machtige bedrijven in de modebranche,” zegt Achim Berg,
directeur van mode en luxe bij McKinsey, en een van de opstellers van het
rapport, “omdat merken zich moeten richten op hun prioriteiten om te kunnen
voldoen aan uitdagingen zoals digitalisatie, consumentenvraag en
duurzaamheid, en de nodige investeringen moeten doen om hun strategische
plannen uit te voeren. En het zullen de bedrijven zijn die dat kunnen die
in 2020 enig succes zullen behalen.”

”Het wordt geen gemakkelijk jaar,” zegt Imran Amed, oprichter en
hoofdredacteur van The Business of Fashion en medeauteur van het rapport.
Hij benadrukt het feit dat modebedrijven het komende jaar aanzienlijke
veranderingen zullen moeten maken in hun waardeketens, alsmede op veel
andere gebieden, terwijl ze leren risico’s te beperken en zich staande te
houden in een onzeker klimaat.

Gezien deze situatie waarin bezorgdheid en concurrentie toenemen,
beschouwt het rapport de volgende tien belangrijke punten als de grootste
uitdagingen en problemen waarmee bedrijven in de modebranche in 2020
geconfronteerd worden. Dat wil zeggen, als ze deze turbulente tijden willen
overleven.

1. Alert blijven

Een van de belangrijkste adviezen van het rapport is dat bedrijven in
2020 zeer voorzichtig moeten handelen. Ze moeten vooral waken voor
mogelijke spanningen tussen ontwikkelde en groei-economieën. Situaties die,
gepaard met het toegenomen risico op een mogelijke recessie, ertoe hebben
geleid dat veel bedrijven al noodplannen hebben ontwikkeld en hun
weerbaarheid hebben verhoogd om zo de macro-economische, geopolitieke
instabiliteit en handelsconflicten te kunnen weerstaan.

2. Buiten China

China blijft in 2020 fantastische groeikansen bieden voor de
modebranche, maar de Chinese gigant blijkt nog veel complexer dan veel
multinationals hadden ingeschat. Sommige bedrijven worden te afhankelijk
van de Chinese markt, terwijl anderen het graag willen betreden. Daarom
worden bedrijven geadviseerd hun risico’s spreiden door in andere
groeigebieden uit te breiden.

3. Nieuwe generatie consumenten

Bedrijven zullen allemaal moeite moeten doen om de aandacht van
gebruikers te wekken en te behouden door middel van dezelfde platforms en
sociale netwerken, en daarom wordt het voor modebedrijven noodzakelijk om
hun strategieën te herzien en manieren te vinden om het rendement op
marketinginitiatieven te maximaliseren. Om dit te kunnen realiseren, is het
van belang om content te creëren die maximale aandacht aantrekt. Bij de
ontwikkeling van content moet rekening worden gehouden met het platform
waarop het gepubliceerd wordt en de doelgroep, met waar mogelijk gebruik
van links om de aankoop te faciliteren.

4. Buurtwinkels

De snelheid die consumenten tegenwoordig van mode verwachten heeft ertoe
geleid dat veel bedrijven hun commerciële netwerk met kleinere fysieke
winkels uitbreiden. Daarmee kunnen ze de consument beter bereiken met hun
producten. Het rapport stelt dat succesvolle bedrijven de belevingen in de
winkels weten te combineren met een locatie in buurten en buitenwijken
buiten de commerciële hoofdroutes.

5. Meer duurzaamheid

De modebranche is een van de meest vervuilende en energie- en grondstof
intensieve industrieën. Daarom, en ondanks de schamele ontwikkelingen die
al geïntroduceerd worden, wordt 2020 een jaar waarin bedrijven beduidende
actie moeten ondernemen. Zo zal de doorslaggevende transformatie van de
industrie naar een nieuwe duurzaamheid plaats kunnen vinden.

6. Nieuwe materialen

Er zijn steeds meer bedrijven die inzetten op de verkenning van nieuwe
alternatieven voor traditionele materialen, en ze in hun collecties
vervangen met nieuwe, duurzamere of technische stoffen. Deze ontwikkelingen
zullen zich in 2020 voortzetten, een jaar waarin grote verrassingen uit de
R+D-afdelingen verwacht worden.

7. Een inclusieve cultuur

Consumenten verwachten al dat modebedrijven proactieve borgstellers en
voorvechters van diversiteit en inclusiviteit zijn. Deze twee begrippen
zullen in 2020 als een van de hoogste prioriteit centraal blijven staan op
de agenda’s van bedrijven en zullen gevolgen hebben voor interne
organisaties, reclamecampagnes en collecties. Deze maatregelen zullen de
toenemende vraag naar openheid versterken.

8. Toegenomen buitenlandse concurrentie

Tot op heden troffen bedrijven, met name Europese en Amerikaanse
multinationals, in Azië een ongerepte markt aan waarmee ze hun balans
konden spekken. Iets wat in 2019 moeilijker begon te worden en in 2020
waarschijnlijk nog lastiger zal worden. Nieuwe uitdagingen steken de kop op
naarmate meer Aziatische bedrijven en MKB’s hun traditionele rol van
fabrikant naast zich neerleggen en hun producten direct aan de consument
gaan verkopen. Een groot aantal tot dusver onbekende spelers zal naar
verwachting opduiken in het komende jaar, vooral vanuit de
toeleveringsketens of multinationals in Azië. Vandaaruit zullen ze hun
producten tegen zeer competitieve prijzen gaan verkopen via online
handelsplatforms en internationale marktplaatsen.

9. Revolutie op de beurzen

Sommigen zijn verdwenen, terwijl een grote meerderheid zich toelegt op
de introducties van nieuwe ontwikkeling waarmee ze zich aanpassen aan een
nieuw tijdperk. Een transformatie die we zullen blijven zien op de
internationale beurzen in 2020. In een poging zich te differentiëren zullen
de beurzen B2C ervaringen toevoegen, nieuwe diensten lanceren en
verbeteringen doorvoeren die gerelateerd zijn aan hun traditionele B2B
strategie.

10. Het digitale bijstellen

Gezien hoeveel overnames zijn gepleegd door digitale bedrijven, terwijl
anderen hebben ingezet op fysieke winkels en een paar zelfs de gewilde
‘unicorn’ status hebben bereikt is er geen twijfel over de rol die de
oorspronkelijke digitale bedrijven hebben gespeeld in 2019. Een rol waarvan
de dagen nu misschien geteld zijn. “Beleggerssentiment verslechtert” in
verhouding tot bijna alle digitale bedrijven, stelt het rapport. Het is
daarom mogelijk dat we in 2020 zien dat er enerzijds minder nieuwe
bedrijven bijkomen en, anderzijds, dat er een aantal verdwijnen. Beide zijn
het gevolg van een verschuiving van de parameters van financiering van
investeerders en hun rendementsdoelstellingen.

Het origineel van dit artikel verscheen op FashionUnited.es.
Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek

Foto: Unsplash.

Bron: Fashion United