Voorkom liquiditeitsproblemen – welke btw-maatregelen kan u nemen?

0
500

Voorkom liquiditeitsproblemen – welke btw-maatregelen kan u nemen?

Het coronavirus beheerst ons dagelijkse leven; de modesector deelt mee in de klappen. Winkels sluiten noodgedwongen, evenementen worden afgelast, de aanlevering van grondstoffen en basismaterialen stokt…

Een aantal (weliswaar eenvoudige) btw-ingrepen kunnen uw cashflow aanzienlijk verbeteren. Hierna wat praktische tips.

1. Overheidsmaatregelen

Betalings- en/of indieningsuitstel

De meeste landen voorzien in steunmaatregelen voor bedrijven in deze moeilijke tijden.

Het gaat hierbij voornamelijk om het verlenen van uitstel voor de indiening van de btw-aangiften, het (al dan niet automatisch) toestaan van betalingsuitstel van de btw-schuld en/of boetes, het ‘tijdelijk’ versneld terugbetalen van btw-tegoeden, enz.

Afwijkende regelingen

Bovendien moedigen een aantal landen de vrijgevigheid van ondernemingen aan. Bijvoorbeeld door het tijdelijk btw-neutraal maken van schenkingen (gratis mondmaskers, beschermkledij, enz.).

Een overzicht van de overheidsmaatregelen in de verschillende landen vindt u op onze website

2. Wat kan u zelf doen?

Betalen uw klanten wel?

Zorg voor een korte opvolging van laat of niet-betalende klanten (dubieuze debiteuren).

Immers, het uitreiken van facturen aan belastingplichtige klanten (B2B) maakt de btw in principe bij u opeisbaar.

Indien u evenwel kan aantonen dat schuldvorderingen oninbaar zijn geworden, dan kan uw onderneming – mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn- de btw over deze verkopen van de fiscus terugvorderen.

Ga na of het mogelijk is het incasso-stelsel toe te passen. U draagt dan de btw pas af aan de fiscus op het moment dat u zelf betaald wordt door u particulier klant (of overheid).

Laat geen aftrekbare btw verloren gaan

Verzeker uw recht op btw-aftrek; vraag uw leveranciers om correcte aankoopfacturen, en rapporteer deze zo snel mogelijk in uw btw-aangifte.

Vergeet niet dat onkostennota’s (bv. voor kosten gemaakt door het personeel) in de regel geen recht op btw-aftrek geven… een geldige factuur is meestal vereist!

Houd evenwel rekening met aftrekbeperkingen (autokosten, hotel-en restaurantrekeningen, …).

Heeft uw bedrijf btw opgelopen in het buitenland (bv. naar aanleiding van zakenreizen, modeshows, evenementen, …) en beschikt u er niet over een btw-nummer, ga dan na “of” en “hoe” u deze btw kan recupereren. U hoeft ook niet te wachten tot de uiterste indieningsdatum om uw btw terug te vragen: doe het nu!

Beperk uw voorfinanciering

Steeds meer landen voorzien in een snellere teruggave van btw-tegoeden, mits het vervullen van een aantal voorwaarden. Zeker voor start-ups in investeringsfase is het essentieel deze mogelijkheid in overweging te nemen.

Voert uw bedrijf regelmatig goederen in vanuit niet-EU landen? Dan zou u een btw-invoervergunning kunnen overwegen. Hierdoor vermijdt u de effectieve betaling van de btw bij invoer.

Het verkopen van multiple purpose vouchers (vb. aanbod van kleding en modemagazines) laat u toe omzet te genereren zonder onmiddellijk btw te moeten afdragen. Deze wordt enkel verschuldigd indien en op het moment dat de voucher effectief wordt ingeruild door de klant.

Indien u btw-vrijstellingen toepast (vb. grensoverschrijdende leveringen, diplomatieke vrijstellingen, …), zorg dan voor een strikte naleving van de toepassingsvoorwaarden om btw-navordering (en boetes) te vermijden.

Wenst u meer informatie?

Uiteraard zijn bovenvermelde btw-maatregelen maar een greep uit de talrijke mogelijkheden waarover uw onderneming beschikt om liquiditeitsproblemen te beperken. Bezoek onze “Covid-19” indirect tax website voor meer tips & tricks.

Bron: Fashion United

Zakelijk lenen