Teamcoaching, voor een optimale werking in teamverband

0
1279

Een team is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Dit is één van de vaakst gehoorde uitdrukkingen wanneer het gaat om teamwork. Individueel kunnen alle werknemers van je bedrijf dan ook perfect geschikt zijn voor hun taak, maar wat wanneer ze niet samen kunnen werken? Niet zelden kan dat leiden tot een stevige onderwaardering van het potentieel en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wil jij er van op aan kunnen dat alle verschillende processen binnen jouw bedrijf zo optimaal mogelijk kunnen werken? Merk je echter dat jouw team er niet op alle vlakken even goed in slaagt om samen te werken? Dan zou een teamcoaching het overwegen zeker waard kunnen zijn!

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is zoals de naam reeds laat vermoeden een vorm van coaching welke in teamverband wordt georganiseerd. Dit betekent dat de focus hierbij niet ligt op het versterken van een individu. Er wordt gekeken naar mogelijke pijnpunten die zich binnen een groep van werknemers bevinden. Eenmaal deze pijnpunten aan het licht zijn gebracht is het mogelijk om deze in de kern aan te pakken. Dit kan de werking binnen een bedrijf aanzienlijk verbeteren. Door het volgen van een dergelijke coaching kan je dan ook rekenen op de onderstaande, interessante voordelen:

  1. Mensen zullen zich beter in hun vel voelen op de werkvloer;
  2. De productiviteit van het team wordt verbeterd;
  3. Eventuele ergernissen of problemen kunnen worden verholpen;

Merk je als werkgever dus met andere woorden op dat er sprake is van bepaalde strubbelingen op de werkvloer? Dan zal je kunnen vaststellen dat teamcoaching op dat vlak zeker zal kunnen helpen.

Wanneer kan teamcoaching interessant zijn?

Er wordt in de praktijk vaak gezegd dat het organiseren van een teamcoaching alleen maar interessant is wanneer er sprake is van een bepaald, bestaand probleem binnen het team. Dat is echter helemaal niet juist. Er hoeft immers lang niet altijd sprake te zijn van een groot probleem om bijvoorbeeld met frustraties te kampen te hebben. Eén van de belangrijkste onderdelen van een coaching in team is doorgaans dat er met elkaar wordt gepraat. Zijn er bepaalde frustraties die je koestert en wil je die graag uitgesproken hebben? Dan is het mogelijk om dat tijdens die coaching te doen. Je zal kunnen vaststellen dat dit de werksfeer op zich reeds behoorlijk kan verbeteren.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Er zijn aan het organiseren van een teamcoaching geen nadelen verbonden. Een belangrijk aandachtspunt is wel dat alle leden van het team er aan deel moeten nemen. De praktijk leert dat dit vaak een uitdaging kan zijn. Op het ogenblik dat er sprake is van bepaalde strubbelingen binnen het team is het belangrijk dat alle personen aan de coaching deelnemen. Is dat niet het geval? Dan bestaat het risico natuurlijk dat een deel van het probleem zal blijven bestaan. Is het omwille van de één of andere reden even niet mogelijk om alle leden bij de coaching te betrekken? Dan kan het interessant zijn om deze even uit te stellen tot op een latere datum.